Tarieven voor flexibele opvang

Tarieven en regelgeving kinderopvang

In de regel is gastouderopvang goedkoper en flexibeler dan reguliere kinderopvang. Mijn tarieven worden in overleg met de ouders bepaald en is afhankelijk van het aantal kinderen in het gezin en of de kinderen mee komen eten of niet. Mijn tarief start bij € 5,44 per kind per uur.

Toeslag kinderopvang

De overheid stelt jaarlijks een maximaal uurtarief vast waarover kinderopvangtoeslag mogelijk is. De kinderopvangtoeslag wordt door de overheid berekend aan de hand van dit maximale tarief. Voor 2019 is het maximale uurtarief voor gastouderopvang per kind € 6,15. Is het uurtarief van de gastouder hoger, dan ontvang je geen toeslag over het verschil tussen het maximum tarief en het door jou betaalde tarief bij de opvang. Is het tarief van de gastouder lager dan het maximale uurtarief, dan berekent de overheid daar de toeslag over. Om toeslag voor kinderopvang te kunnen ontvangen dien je dit (op tijd) aan te geven bij de belastingdienst anders loop je het risico een deel van de toeslag mis te lopen. De belastingdienst zal er voren zorgen dat de toeslag maandelijks (anders is ook mogelijk) naar je wordt overgemaakt.

Verplichtingen Gastouder en gastouderbureau

Als gastouder ben je verplicht aangesloten te zijn bij een gastouderbureau. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van de aangesloten gastouders. Tevens heeft u alleen recht op toeslag als je je kinderopvang regelt via een gastouderbureau. Op de site van de belastingdienst vind je meer informatie over de rechten en plichten met betrekking tot de toeslagen voor de kinderopvang. hier kun je ook eenvoudig berekenen of je recht hebt op toeslag en hoeveel toeslag je maximaal kunt ontvangen.

Het Gastouderbureau en de gastouder zelf dienen aangesloten te zijn bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Gastouder Chantal staat ingeschreven onder het registratienummer 100269333 .

Meer weten over Gastouder Chantal?

Heb je vragen? Of wil je vrijblijvend een gesprek aanvragen om nader kennis te maken? Neem dan contact met me op.

Gastouder Chantal

De Lûken 9

8447 CM Heerenveen

06 13 461 818

KvK-nummer: 01183046

BTW-nummer: NL109715019B01

Landelijk register kinderopvang: 100269333 

VOLG MIJ